Objektif Kami

Membantu kerajaan dalam memperbaiki kehidupan masyarakat orang Asli.

Menyediakan pendidikan akademik yang rasmi kepada masyarakat orang asli dengan menghantar mereka ke sekolah menengah dan rendah sehingga ke pusat pengajian tinggi.

Memberi pendidikan dan pelajaran agama islam untuk melahirkan muslim yang bertakwa dan boleh menjadi pemimpin dan pendakwah bagi masyarakat orang asli khasnya dan masyarakat lain amnya.

PERKIM menjalankan aktiviti dakwah dan kebajikan secara berterusan.